Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα

 

 

Τάξη Α'
Δασκάλα: Μαρία Κίμωνος
Ηλικία: 6 χρονών

Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
8 6 14

 

 

Τάξη Β'
Δασκάλα: Χριστίνα Σωφρονίου
Ηλικία: 7 χρονών

Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
9 10 19

 

 

Τάξη Γ'
Δασκάλα: Έλενα Κυριάκου
Ηλικία: 8 χρονών

Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
7 10 17

 

 

Τάξη Δ'
Δασκάλα: Νήλια Πιερή-Γιατρού
Ηλικία: 9 χρονών

Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
8 5 13

 

 

Τάξη Ε'
Δασκάλα: Κούλα Ξάνθου
Ηλικία: 10 χρονών

Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
8 10 18

 

 

Τάξη Στ'
Δάσκαλος: Πέτρος Θεοδούλου
Ηλικία: 11 χρονών

Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
8 8 16