Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα

 

 

Τάξη Α'
Δασκάλα: Χριστίνα Σωφρονίου
Ηλικία: 6 χρονών

Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
7 13 20

 

 

Τάξη Β'
Δασκάλα: Έλενα Κυριάκου - Σάββα
Ηλικία: 7 χρονών

Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
6 7 13

 

 

Τάξη Γ'
Δασκάλα: Ανδριανή Ηλία
Ηλικία: 8 χρονών

Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
10 9 19

 

 

Τάξη Δ'
Δασκάλα: Δήμητρα Θρασυβούλου
Ηλικία: 9 χρονών

Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
10 7 17

 

 

Τάξη Ε'
Δασκάλα: Κυριακούλα Ξάνθου
Ηλικία: 10 χρονών

Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
5 8 13

 

 

Τάξη Στ'
Δάσκαλος: Κατερίνα Φαρμακαλίδου - Αθανασίου
Ηλικία: 11 χρονών

Αριθμός Κοριτσιών Αριθμός Αγοριών Σύνολο
10 9 19