Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Τμήμα

Λουκάς

Πρόεδρος

Στ'

Δανάη

Αντιπρόεδρος

Στ'

Ελένη

Γραμματέας

Στ'

Χριστόδουλος

Ταμίας

Στ'

Αντρέας

Βοηθός Γραμματέας

Ε'

Δημητριάνα

Βοηθός Ταμίας

Ε'

Νικόλ

Μέλος

Στ'

Μαρία

Μέλος

Δ'

Χρίστος

Μέλος

Γ'

Γεωργιάνα

Μέλος

Β'

Ελεάνα

Μέλος

Α'