Σημαντικές Ανακοινώσεις για γονείς
Ανακοίνωση προς τους γονείς-Επαναλειτουργία των Σχολείων:
Loading...
Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα Δημοτικά Σχολεία :

Loading...
*** Πατήστε τον τίτλο για να εμφανιστεί ο οδηγός ***

Οδηγός για
των παιδιών στα σχολεία*** Click on the Title to see the guide ***
Πληροφορίες για γονείς - Χειρισμός COVID – 19 :
Loading...
Βασικές αρχές και κατευθύνσεις για την επάνοδο των μαθητών/ριών :
Loading...
 

Χρήσιμες Συνδέσεις