Καλωσόρισμα

Αγαπητοί επισκέπτες,


Θα θέλαμε να ευχηθούμε καλή και δημιουργική χρονιά κατά την οποία θα επιστρέψουμε στην ομαλότητα.

Σε ότι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου μας κατά το διήμερο 7 και 8 Ιανουαρίου 2021, σας παραθέτουμε το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Νεολαίας και Αθλητισμού.

Για τις τάξεις Α- Γ΄

  • Την Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 η φοίτηση θα γίνει με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το σχολείο μας θα εφαρμόζει πρόγραμμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης με τη χρήση του ιστότοπου του σχολείου μας, ο οποίος θα εμπλουτίζεται και ανανεώνεται τακτικά. Επιπρόσθετα, μπορεί να αξιοποιηθεί και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΡΙΚ2 που θα προβάλλεται κατά το διήμερο 7-8 Ιανουαρίου 2021, από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 10:00 π.μ. και σε επανάληψη από τις 2:00 μ.μ. μέχρι τις 3:30 μ.μ..

Το πρόγραμμα με τα οπτικογραφημένα μαθήματα καθώς και ο χρόνος διάρκειας κάθε μαθήματος, για κάθε τάξη, παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και 2.

Για τις τάξεις Δ΄- Στ ΄

  • Την Πέμπτη και την Παρασκευή 7 και 8 Ιανουαρίου 2021 η φοίτηση θα γίνει με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  • Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα διαρκεί από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 10:30 π.μ.
  • Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις διδακτικές περιόδους των 30 λεπτών, καθώς και μικρά διαλείμματα μεταξύ των διδακτικών περιόδων. Οι 30λεπτες διδακτικές περίοδοι θα περιλαμβάνουν 20 λεπτά διδασκαλία Ελληνικών, Μαθηματικών, καθώς και άλλων γνωστικών αντικειμένων, κατ’ αναλογία με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ο υπόλοιπος χρόνος κάθε περιόδου διατίθεται για κοινωνικοποίηση και συζήτηση με τους/τις μαθητές/μαθήτριες. Στόχος είναι να προσφέρονται οι βασικές πυρηνικές γνώσεις καλύπτοντας τους βασικούς Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας.

Σημείωση: Για την περίοδο μετά τις 11/01/2021 θα λάβετε νεότερη ειδοποίηση καθότι αναμένονται αύριο νεότερες οδηγίες από την Κυβέρνηση.


 


ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ! ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ!

 
Μένω Σπίτι Μαθαίνω από την Τηλεόραση :

Loading...

 


Ωρολόγια Προγράμματα TEAMS :

Loading...
Παράρτημα 1 :

Loading...


Παράρτημα 2 :

Loading...


Οδηγός για ενεργοποίηση και διαχείριση του λογαριασμού Office 365 :

Loading...
 

Χρήσιμες Συνδέσεις